Ny forskning visar att sötningsmedel kan leda till diabetes

posted in: Sjukdom | 0

I en ny amerikansk studie menar forskare att sötningsmedel kan påverka tarmfloran och leda till glukosintolerans, vilket är ett förstadium till typ 2 diabetes. Sambandet i studien mellan sötningsmedel och diabetes är en nyhet och frångår den rådande hållningen där myndigheter betraktar sötningsmedel som i stort sett ofarliga för människor eftersom medlen anses som mycket stabila och inte tas upp av kroppen.

Kroppens tarmbakterier tar upp sötningsmedel
Det som studien visade var att kroppens flera kilo tarmbakterier och tarmflora faktiskt kan ta upp sötningsmedel och att detta, trots att sötningsmedel inte innehåller socker, påverkar glukosbalansen i kroppen. Sötningsmedel skulle därmed indirekt påverka kroppens förmåga att reglera blodsockerhalten. Slutsatsen är mycket intressant då det rör sig om en ny upptäckt som forskarna gjort. Studien omfattade sackarin, sukralos och aspartam som alla tre är vanligt förekommande artificiella sötningsmedel. Det forskarna gjorde var att låta möss dricka vatten tillsatt med sötningsmedel. Mängden översteg inte de gränsvärden som gäller för konstgjorda sötningsmedel i vanliga livsmedel. Man jämförde sedan med möss som druckit rent vatten och kunde se att den första gruppen utvecklade glukosintolerans och ökade blodsockervärden. Försöket gjordes om flera gånger med samma resultat. Nedsatt glukostolerans är ett förstadium till typ 2 diabetes som tidigare gick under benämningen åldersdiabetes.

Mer om undersökningen
Under försöken flyttade forskarna även över tarmflora från möss med glukosintolerans till friska möss som endast druckit vatten. Effekten var att även de friska mössen fick glukosintolerans på grund av den förändrade tarmfloran. Och när avföring transplanterades till möss fria från bakterier fick också dessa möss förhöjda blodsockervärden. På motsvarande sätt blev värdena mer normala igen när forskarna gav antibiotika till möss med glukosintolerans och där antibiotikan neutraliserade delar av bakteriefloran. Tidigare undersökningar har visat att även människor med diabetes har förändringar i tarmfloran. I den amerikanska studien undersöktes 400 människor som regelmässigt åt sötningsmedel. Förutom en förändrad tarmflora kunde man hos flera även se en nedsatt glukostolerans och högre blodsockervärden än hos de som inte åt sötningsmedel. I försöken ingick också sju friska personer som fick äta konstgjorda sötningsmedel. Inom en vecka hade fyra av dem utvecklat en sämre förmåga att reglera blodsockerhalterna i kroppen.

Fortsatta studier behövs

Sockerfri läsk kan vara ohälsosammare än förväntat.
Sockerfri läsk kan vara ohälsosammare än förväntat.

Hur stor effekt sötningsmedel har för glukosintolerans och diabetes är för tidigt att säga efter denna hittills enda studie. Det är fortfarande inte helt klarlagt hur mycket mössens tarmflora påverkades av sötningsmedel. Flera av de syntetiskt framställda sötningsmedlen anses vara väldigt stabila och ofarliga som tillsatser i livsmedel för att man tidigare inte trott att de bryts ned av kroppen. I nuläget är det dock inte aktuellt med några nya föreskrifter eller rekommendationer för användning av sötningsmedel men det europeiska Livsmedelsverket EFSA får nu gå igenom resultaten av studien. Artificiella sötningsmedel används som regel i godis, halstabletter, tuggummi, lightprodukter och de större intagen görs framförallt i form av läskedrycker och saft. Man kommer sannolikt att lägga vikt vid fortsatta studier för att säkerställa de här resultaten eftersom det finns ett brett konsumentintresse för frågor som rör diabetes.